Digitalizace ve stavebnictví?

Inovace a digitalizace se netýkají jen strojírenství a výroby, ale i stavebnictví. Do stavebnictví začínají pronikat technologie jako 3D tisk. Využívání virtuální reality se začíná objevovat už při prezentaci projektů klientům. Mění se způsob samotné výstavby, čím dál častěji jsou používané prefabrikáty. Začíná se mluvit o stavebnictví 4.0. Digitalizace stavebnictví je aktuálním trendem, který mění způsob navrhování i řízení stavby budovy. Součástí digitalizace je i BIM (Building information modeling nebo management).

Inteligentní model budovy (BIM) je moderním přístupem k tvorbě stavebního projektu. Výhody přináší po dobu celé životnosti budovy – od návrhu přes výstavbu až po dlouholeté užívání. Prostředí BIM, pomáhá zachytit a zpřístupnit všechny potřebné informace, včetně aktuálního virtuálního modelu budovy. Zamezuje ztrátě informací v rámci dodavatelského řetězce a zabraňuje kolizím jednotlivých částí projektu, které se dříve – velmi nákladně – řešily až na staveništi. Příznivě se projevuje v lepší komunikaci všech členů projektového týmu (navzájem i s investorem), v přesnější a lépe řízené výstavbě a levnějším provozováním budovy.

Z BIM netěží jen projekční týmy a stavební společnosti, ale i investoři, protože toto prostředí je nejenom transparentní, ale díky 3D modelu si dokáže každý představit, jak daný projekt bude vypadat.

Ušetřete s BIM

Díky detekci kolizí snížíte náklady na více práce. Veškeré provedené změny se zaznamenávají rovnou do modelu, nemusíte je zavádět do několika různých výkresů, a to vede ke snížení chybovosti. BIM vám pomůže snadněji a reálněji kalkulovat i sledovat náklady.

Začněte s BIM včas

BIM již od roku 2022 bude požadován pro nadlimitní veřejné zakázky. V některých zemích západní Evropy tomu již tak je a BIM zde pomáhá šetřit prostředky investované do veřejných staveb. Pro zavedení BIM je potřeba připravit nejen software, ale i lidi a nastavit procesy uvnitř firmy, proto se již velké společnosti začaly připravovat. Do budoucna tato změna ovlivní i jejich dodavatelský řetězec. Zachovejte si svoji konkurenceschopnost a začněte se připravovat na BIM včas.

Jak reagují na z měny v Metrostavu?

Jaké nástroje zvolit?

Autodesk nabízí jednoznačně nejlepší sadu softwarů pro BIM, využijete ji od návrhu budovy, či infrastruktury až po samotnou výstavbu.  Pokud používáte např. Revit a AutoCAD, určitě se vám vyplatí lépe Sada aplikací, se kterou navíc získáte další nástroje pro BIM na příklad Navisworks Manage, díky kterému můžete koordinovat jednotlivé profese a uvidíte proces výstavby v čase.

Podívejte se, jak produkty spolu spolupracují.

Více informací získáte u našich autorizovaných partnerů